Dolenni Defnyddiol

Gwobrau’r Celfyddydau

Nod Gwobrau’r Celfyddydau (Arts Awards) yw cefnogi unrhyw berson ifanc 11-25 oed i fwynhau’r celfyddydau ac i ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth... Darllen mwy

Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru yw asiantaeth ariannu a datblygu’r wlad ar gyfer y celfyddydau. Ein gweledigaeth yw Cymru greadigol lle mae’r... Darllen mwy

Artsmark

Artsmark – Mae dyfarniad Artsmark wedi’i ddyfarnu gan Gyngor Celfyddydau Lloegr, a’i ddylunio gan ysgolion. Mae’n helpu ysgolion i gyflwyno... Darllen mwy

Axis

Adnodd yw Axis i athrawon a myfyrwyr celf a dylunio er mwyn darganfod gwaith artistiaid cyfoes, yn lleol ac yn... Darllen mwy

The Big Draw

Elusen addysg gelf yw The Big Draw (The Campaign for Drawing, gynt) a sefydlwyd yn 2000, sy’n hyrwyddo llythrennedd gweledol... Darllen mwy

Cyngor Crefftau

Y Cyngor Crefftau yw’r asiantaeth ddatblygu ar gyfer crefftau cyfoes. Mae’n rhoi gwybodaeth ac adnoddau am rôl a gwerth crefftau... Darllen mwy

InSEA

Sefydliad anllywodraethol yw’r Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Addysg drwy Gelf (The International Society for Education through Art) (InSEA) a phartner... Darllen mwy

Sefydliad Sorrell

Sylfaenwyd Sefydliad Sorrell gan John a Frances Sorrell yn 1999 er mwyn ysbrydoli creadigrwydd mewn pobl ifanc. Dros y 17... Darllen mwy

Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn cynnwys y casgliadau canlynol: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru Amgueddfa Genedlaethol y... Darllen mwy

NSEAD

Y Gymdeithas Genedlaethol dros Addysg mewn Celf a Dylunio yw’r prif awdurdod cenedlaethol ym maes celf, crefft a dylunio ar... Darllen mwy