Artsmark

Artsmark – Mae dyfarniad Artsmark wedi’i ddyfarnu gan Gyngor Celfyddydau Lloegr, a’i ddylunio gan ysgolion. Mae’n helpu ysgolion i gyflwyno addysg y celfyddydau ac addysg ddiwylliannol o safon uwch.

www.artsmark.org.uk