Cyngor Gyrfaoedd

Cyngor a chyfarwyddyd ar lwybrau datblygu, syniadau am yrfaoedd a gwybodaeth gyffredinol am y diwydiannau creadigol yn y DU.

Rydym wedi cyfweld ag arweinwyr nifer o gyrsiau gwahanol yn y DU i roi rhyw syniad i chi o’r hyn y mae cyrsiau, tiwtoriaid a phrifysgolion yn ei ddisgwyl mewn ceisiadau a phortffolios a’r hyn maent yn credu y dylech chi ei wybod, gan amlinellu disgwyliadau a chynnig cyngor ar y broses gyfweld.