Skill

Elusen annibynnol sy’n hyrwyddo cyfleoedd ym myd addysg a gwaith i bobl sydd ag anabledd o unrhyw fath. Mae’n cynnig gwasanaeth gwybodaeth ac mae’r wefan yn cynnwys cyngor defnyddiol ar wahanol sefydliadau Addysg Bellach ac Uwch. Mae’r wefan ar gyfer pobl ifanc yn cynnwys map cynnydd defnyddiol sy’n amlinellu’r camau nesaf.

www.skill.org.uk/youth