Arddangosfa Portffolio

Nod yr oriel hon yw arddangos a dathlu gwaith arloesol sy’n cael ei greu gan ysgolion a cholegau CBAC. Mae’r projectau’n amrywio o waith cyffrous yn ymwneud â delweddau symudol ar lefel Sylfaen i waith animeiddio TGAU. Os hoffech chi rannu un o brojectau digidol neu amlddisgyblaethol diddorol eich canolfan â’ch cydweithwyr, cysylltwch â Mari Bradbury neu anfonwch ffeiliau digidol sy’n amlinellu’r project ynghyd â phum delwedd cydraniad uchel mewn unrhyw fformat digidol at:

Mari Bradbury
Swyddog Pwnc Celf a Dylunio
CBAC
245 Rhodfa’r Gorllewin
Caerdydd
CF5 2YX
Ffôn: 029 2026 5138
mari.bradbury@cbac.co.uk