Ymarferwyr celf, crefft a dylunio – cyfeiriadau cyd-destunol

Mae’r ymarferwyr celf, crefft a dylunio canlynol wedi’u rhestru ar hyn o bryd yn gyfeiriadau cyd-destunol posibl yn y papurau cwestiynau TGAU yn y dogfennau Deunyddiau Asesu Enghreifftiol. Dylid pwysleisio nad yw’r rhestri hyn yn gyfyngedig. Efallai y byddan nhw’n cynnig mannau cychwyn defnyddiol i syniadau ymchwil a chreadigol – fodd bynnag, awgrymiadau’n unig ydyn nhw ac yn aml bydd hi’n well gan fyfyrwyr ddewis eu cyfeiriadau priodol eu hunain.

Ni roddir dolenni gan y bydd chwiliad Rhyngrwyd yn aml yn datgelu amrywiaeth o adnoddau – gwefannau’r ymarferwyr eu hunain, orielau, arddangosfeydd a Wikipedia.

Cyn belled ag y mae’n ymarferol, cynghorir athrawon i wirio bod y gwefannau y maen nhw’n eu hargymell i’w myfyrwyr yn rhai addas.

Artistiaid cain a gwneuthurwyr print:
Doug Aitken, Kim Alsbrook, Steve Asquith, Kader Attia, Peter Blake, Jess Bugler, Miguel Ángel Belinchón Bujes, Brendan Burns, Christo and Jeanne- Claude, Chuck Close, Jim Darling, Tim Davies, James Donovan, Fiona Emmott, Lucien Freud, Colin Gillespie Mitchell, Lucie Green, Pamela Hare, Anselm Kiefer, Angie Lewin, Richard Long, John Martin, John Macfarlane, Andrew McIntosh, Lisa Milroy, David Nash, Jenny Odell, Claes Oldenburg, Kip Omelade, Cornelia Parker, John Piper, Shani Rhys James, Bridget Riley, David Roberts, Terry Setch, Jamie Shovlin, Kevin Sinnott, Susan Stockwell, Graham Sutherland, David Tress, J.M.W. Turner, Redosking or Bedwyr Williams.

Dylunwyr tecstilau a ffasiwn:
Jeanette Appleton, Piers Atkinson, Richard Box, Maria Grazia Chiuri, Danielle Clough, Audrey Critchley, Susie Freeman, Dolce and Gabbana, Valentino Garavani, Chloe Giordano, Cas Holmes, Alexandra Kehayoglou, Terézia Krnáčová, Julien Macdonald, Alexander McQueen, Sandra Meech, Alexandra Moura, Gareth Pugh, Naomi Renouf, Stella McCartney, Serena Partridge, Eleanor Pritchard, Adam Pritchett, Mary Quant, Cat Rabbit, Zandra Rhodes, Raquel Rodrigo, Prinkie Roberts, Jenny Rolfe, Emma J. Shipley, , Iris Van Herpen, Lucy Sparrow, Sophia Webster, Ulla Stina Wikander or Matthew Williamson.

Dylunwyr graffig a darlunwyr:
Janet Ahlberg, Marian Bantjes, Alfred Basha, Saul Bass, Quentin Blake, Benedict Blathwayt, Raymond Briggs, Neville Brody, David Carson, Paul Catherall, Lauren Child, Michael Craig Martin, Lola Dupre, Alexei Lyapunov and Lena Ehrlich (People too), Sara Fanelli, Alan Fletcher, Abram Games, Antanas Gudonis, Peter Gibson (Roadsworth), Milton Glaser, Ernst Haeckel, Mairi Hedderwick, Naohisa Inoue, Michael Johnson, David Juniper, Jim Kay, Peter Kennard, David Kindersley, Seb Lester, Emma Levey, Katherine McCoy, Edward Mcknight Kauffer, Teesha Moore, Mark Oliver, Ruth Palmer, Michael Pederson, Lee John Phillips, Jamie Reid, Vorja Sánchez, Paula Scher, Karolin Schnoor, Maurice Sendak, or Jim Sutherland.

Dylunwyr a gwneuthurwyr tri dimensiwn:
Aether & Hemera, Doug Aitken, Celia Allen, Alexis Arnold, Rupert Blanchard, Alison Britton, Sebastian Bergne, Alice Cicolini, Darryl Cox, Es Devlin, Haim Dotan, Ptolomy Elrington, Chris Gilmour, Lonneke Gordijn & Ralph Nauta, Bethan Gray, Wilfried Grootens, Irma Gruenholz, Carol Gwizdak, Zaha Hadid, Hattern, Thomas Heatherwick, Adam Hillman, Hitomi Hosono, Kate Kato, Lene Kilde, Hew Locke, Rosh Mahtani, Owen Mann, Carol McNicoll, Charlene Mullen, Ingrid Murphy, Isamu Noguchi, Yusuke Oono, James Paulius, Maximo Riera, Ayumi Shibata, Phillip K Smith III, Rae Smith, Julie Taymor, Sheila O’Donnell and John Tuomey, Chris Wood or Floris Wubben.

Ffotograffwyr, gwneuthurwyr ffilmiau ac animeiddwyr:
Ansel Adams, Amanita Design, Eve Arnold, Mark Baker, Sean Batten, David Burdeny, Craig Burrows, Nick Danziger, Brandon P Davis, Michael Dudok de Wit, Hamish Gane, Erik Madigan Heck, Hannu Huhtamo, Aaron Huey, Thomas Kellner, Gayle Chong Kwan, Dorothea Lange, Annie Leibovitz, Sharon Lockhart, Joe Magee, Raffaela Mariniello, Don McCullin, Mathew Merrett, Kirsty Mitchell, Kenneth Onulak, Lyle Owerko, Martin Parr, Nick Park, Sang-Nam Park, Charles Pétillon, Christoffer Relander, Helen Sear, Jerry Uelsmann, Levi Van Veluw or Gillian Wearing.


Canolbwynt ar Wneuthurwr

Mariko Kusumoto

www.marikokusumoto.com/

Mae Mariko yn artist wneuthurwr o dras Japaneaidd sy’n creu darnau tri dimensiwn. Mae’r rhain yn cynnwys darnau wedi’u canfod, gwaith metel, ffabrig, edau a delweddau cynrychioliadol.Mae ei darnau tecstilau’n codi ymdeimlad o ryfeddod yn y gwyliwr ac maen nhw wedi datblygu drwy arbrofi dwys â phrosesau technegol heriol. Mae arfer creadigol Mariko yn adlewyrchu ei natur chwaraegar gyda nodweddion fel meddalwch, gwaed, breuder, gwrthgyferbyniad a thryloywder. Mae hi’n mynnu bod sgìl a chrefftwriaeth yn ei gwaith i gyd bob amser.

.

Canolbwynt ar Ddylunydd / Ddarlunydd

Lee John Phillips

instagram.com/leejohnphillips

Athro Celf a Dylunydd Graffeg a Darlunydd yw Lee John Phillips. Mae ei ‘Shed Project’ yn cofnodi cynnwys sied ei ddiweddar dad-cu fesul eitem. Mae’r prosiect wedi cael sylw cenedlaethol yn y cyfryngau ac mae wedi esgor ar broffiliau o Phillips a’i waith cyn belled â Gwlad Belg, Japan, ac Awstralia. Mae Lee yn arddangos yn helaeth ac mae wedi creu’r ‘Tool-shed Journal’, a hefyd y ‘Tool-shed Colouring Book’. Efallai mai hwn yw’r llyfr lliwio cyntaf sydd wedi’i anelu at wrywod, ac mae’n cynnwys 50 darlun o’i ‘Shed Project’.