Bima

Mae Bima’n cefnogi ac yn hyrwyddo diwydiant digidol Prydain drwy rannu arferion gorau a gwobrwyo gwaith newydd ac arloesol. Mae’r wefan yn esbonio gwaith y corff ac yn rhoi cyngor gyrfaoedd defnyddiol a ‘diwrnodau agored’ (D-Days) ar gyfer myfyrwyr ac ysgolion.

www.bimadday.org.uk