Asesu

Mae’r dogfennau allweddol sydd eu hangen arnoch i ddysgu ac asesu’r manylebau TGAU, AS a lefel A newydd i gyd yn yr adran hon. Yma gweler y manylebau, deunyddiau asesu sampl, meini prawf asesu/disgrifwyr perfformiad, canllaw i athrawon a rhestri gwirio amcan asesu ar gyfer pob cymhwyster Eduqas neu CBAC y cyflawnir. Gellir hefyd gael at enghreifftiau wedi’i marcio â sylwadau cymedrolwr yma; a bydd cyfres newydd o fideos asesu’n cael eu rhyddhau’n fuan i gefnogi’ch asesu mewnol yn bellach.