Cyngor Celfyddydau Lloegr

Mae Cyngor Celfyddydau Lloegr yn cefnogi gweithgareddau amrywiol yn y celfyddydau, mewn amgueddfeydd a llyfrgelloedd – yn cynnwys theatr, celf ddigidol, darllen, dawns, cerddoriaeth, llenyddiaeth, crefftau a chasgliadau. Mae’r wefan yn rhoi cyngor, canllawiau a’r newyddion diweddaraf ar fentrau a phrojectau ledled Lloegr.

www.artscouncil.org.uk