Clwb Dydd Sadwrn Celf a Dylunio Cenedlaethol

Ar foreau Sadwrn am hyd at 30 wythnos y flwyddyn, mae rhai 13-16 oed o gwmpas y wlad yn mynd i’w coleg, eu prifysgol neu’u hamgueddfa leol i ddysgu technegau newydd, i drin deunyddiau newydd ac i ddatblygu sgiliau newydd yn rhan o rwydwaith o Glybiau Dydd Sadwrn sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol.

www.saturday-club.org