Cynllun Hyfforddai Dylunio

Mae Cynllun Hyfforddai Dylunio’r BBC yn helpu newydd-ddyfodiaid i ddatblygu sgiliau dylunio ym maes gwisgoedd, colur, dylunio rhyngweithiol a’r adran gelf. Hyfforddeion Dylunio’r BBC yw rhai o’r doniau dylunio newydd gorau yn y byd darlledu. Mae Hyfforddeion y gorffennol wedi mynd ymlaen i ddilyn gyrfaoedd llwyddiannus yn y BBC a thu hwnt yn y diwydiant.

www.bbc.co.uk/careers