Gwasanaeth Data’r Celfyddydau Gweledol (VADS)

VADS yw yr adnodd ar-lein i’r celfyddydau gweledol. Mae’n cynnig gwasanaethau i’r gymuned academaidd ers 12 mlynedd ac mae wedi adeiladu portffolio sylweddol o gasgliadau’r celfyddydau gweledol sy’n cynnwys dros 100,000 o ddelweddau sydd ar gael am ddim ac y mae eu hawlfraint wedi’u clirio i’w defnyddio ym maes dysgu, addysgu ac ymchwil yn y DU.

www.vads.ac.uk