The Big Draw

Elusen addysg gelf yw The Big Draw (The Campaign for Drawing, gynt) a sefydlwyd yn 2000, sy’n hyrwyddo llythrennedd gweledol ac iaith gyffredinol lluniadu fel adnodd ar gyfer dysgu, mynegi a dyfeisio. Mae’r elusen yn arwain rhaglen amrywiol sy’n cynnwys eirioli, grymuso ac ymgysylltu, a hi sy’n gyrru gŵyl The Big Draw Festival – dathliad lluniadu mwyaf y byd.

www.thebigdraw.org