Axis

Adnodd yw Axis i athrawon a myfyrwyr celf a dylunio er mwyn darganfod gwaith artistiaid cyfoes, yn lleol ac yn genedlaethol.

* Mae’n agor drws i artistiaid ac i weithiau celf wedi’u creu yn y DU

* Catalydd i ymchwil a darganfod pellach

* Helpu i feithrin cydweithredu rhwng artistiaid gweledol ac ysgolion

* Dolenni i adnoddau pellach, yn lleol ac yn genedlaethol

Cewch chwilio am artistiaid a’u gwaith yn ôl themâu, technegau a dulliau, a gweld astudiaethau achos sy’n dangos arfer da yn ymwneud ag artistiaid mewn ysgolion, yn ogystal â phrosiectau byw ar y wefan.

https://www.axisweb.org/