Y Cyngor Dylunio

Mae’r adran hon o wefan y Cyngor Dylunio yn cynnwys gwybodaeth am y gwaith sy’n cael ei wneud gydag ysgolion a phrifysgolion i sicrhau’r safonau uchaf ym maes addysgu dylunio yn y DU.

Mae adnoddau rhad ac am ddim i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth neu’r ddarlithfa yn cynnwys ffilm fer am waith dylunio ym Mhrydain dros y 50 mlynedd diwethaf, gwybodaeth am ddylunio ledled y byd a chanllaw deg cam ar gynnal eich gweithdy creadigol eich hun.

Adnoddau a digwyddiadau
www.designcouncil.org.uk/resources-and-events/Schools-and-education

Ffilmiau a Chanllawiau
www.designcouncil.org.uk/resources-and-events/Schools-and-education/For-schools