Unistats

Unistats yw’r wefan swyddogol i’ch helpu o wneud dewis gwybodus wrth benderfynu pa brifysgol neu goleg yn y DU i wneud cais iddi/iddo. Mae’n cynnwys canlyniadau’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol diweddaraf. Gallwch weld faint o raddedigion sy’n gadael ac yn cael gwaith a pha mor fodlon yw myfyrwyr â’u profiad addysgol.

unistats.direct.gov.uk