Transition Tradition

Ar gyfer myfyrwyr a graddedigion creadigol sy’n camu o’r Brifysgol i fyd gwaith. Ceir erthyglau am brofiadau personol, a chyfweliadau ac erthyglau’n mynegi barn gan academyddion, awduron ac artistiaid.

www.transitiontradition.com