The YAAC

Project partneriaeth rhwng Ysgol Cotham a’r Arnolfini Gallery, Bryste rhwng 2009 a 2011 oedd yr Young Arnolfini Artist Collective (YAAC). Bob blwyddyn, roedd deg myfyriwr Celfyddydau Gweledol a Pherfformio o Ganolfan Ôl-16 Gogledd Bryste yn gweithio gydag artist i drefnu cyfres uchelgeisiol o arddangosfeydd, digwyddiadau, gweithdai a sgyrsiau.

www.cotham.bristol.sch.uk