Tate’s Turbine Generation

Project yn ymwneud â chydweithredu rhyngwladol yw’r Unilever Series: turbine generation. Mae’n cysylltu ysgolion, orielau, artistiaid a sefydliadau diwylliannol ar draws y byd ac mae’n gysylltiedig â’r comisiwn blynyddol sy’n gwahodd artist i greu darn o waith ar gyfer Turbine Hall y Tate Modern oriel y Turbine Generation yn cyflwyno’i harddangosfa sy’n dangos sut y gwnaeth myfyrwyr, artistiaid ac orielau ifanc, hen a newydd o bedwar ban byd ymateb i’w thema flynyddol.

turbinegeneration.tate.org.uk