Cynllun Athro Artist

Mae’r cynllun ATS yn seiliedig ar y gred bod athrawon celf, dylunio a chrefft sy’n cynnal eu harfer creadigol eu hunain yn llawer mwy effeithiol yn yr ystafell ddosbarth neu’r stiwdio ac yn fwy tebygol o fod yn fodlon â’u gwaith yn y byd addysg.

www.nsead.org/cpd