Cyngor Celfyddydau Cymru

Elusen annibynnol a sefydlwyd gan Siarter Brenhinol ym 1994 yw Cyngor Celfyddydau Cymru. Ei waith yw sicrhau bod cyfraniad y celfyddydau’n cael ei gydnabod, ei werthfawrogi a’i ddathlu. Dyma gyswllt i restr ddefnyddiol o ddarparwyr addysg gelf yng Nghymru.

www.artswales.org.uk