Creative Blueprint

Mae’n gwneud gwaith ymchwil, darparu ystadegau a dadansoddi mewn perthynas â sgiliau ac anghenion y diwydiannau creadigol a diwylliannol a’u cyfraniad economaidd i’r DU.

creative-blueprint.co.uk