Careers Box

Llyfrgell ar-lein am ddim o ffilmiau, newyddion a gwybodaeth yn ymwneud â gyrfaoedd yw Careersbox. Mae ffilmiau astudiaeth achos yn dangos pobl go iawn yn gwneud swyddi go iawn, gan roi cipolwg ar yrfaoedd ym mhob sector a helpu pobl i ddod o hyd i’r yrfa iawn iddyn nhw.

www.careersbox.co.uk