Axis

Gwybodaeth am artistiaid a gwneuthurwyr sy’n byw ac yn gweithio ym Mhrydain. Mae’r wefan yn cynnwys proffiliau o artistiaid a churaduron proffesiynol, cyfweliadau, trafodaethau a newyddion o’r byd celf, ac mae’n rhoi sylw i’r artistiaid y dylem ni gadw llygaid arnynt.

www.axisweb.org