Cipolwg ar restr wirio AA

Yma cewch chi ddolenni i’n henghraifft wedi’i Marcio, gyda sylwebaeth gan Uwch Safonwyr a dadansoddiadau o’r Amcanion Asesu. Mae’r rhain yn arbennig o ddefnyddiol pan fyddan nhw’n cael eu defnyddio fel meincnodau ar y cyd â’r Cynlluniau Marcio, y Rhestri Gwirio AA a’r Cynnwys Dangosol priodol er mwyn cynorthwyo’r safoni mewnol.

Dilynwch y dolenni isod a chewch amrywiaeth o enghreifftiau sydd wedi’u cynnwys yn y Ffolderi Sip Dogfennaeth DPP.

Enghreifftiau wedi’u marcio Celf a Dylunio TGAU A*-G CBAC (pob teitl)

Enghreifftiau wedi’u marcio Celf a Dylunio UG/Uwch CBAC (pob teitl)