Arts Awards

Mae’r Arts Award ar gael ar bum lefel, felly gall plant a phobl ifanc 7-25 oed roi cynnig ar gelf o unrhyw fath yn cynnwys y celfyddydau perfformio, celfyddydau gweledol, llenyddiaeth, y cyfryngau ac aml-gyfrwng. Mae’r dyfarniad yn magu hyder, yn helpu pobl ifanc i fwynhau gweithgareddau diwylliannol ac yn eu paratoi ar gyfer addysg bellach neu’r byd gwaith.

www.artsaward.org.uk