art 21

Gwefan celf gyfoes fawr sy’n cynnwys casgliad helaeth o bortreadau fideo byr o artistiaid lle maen nhw’n datgelu eu dulliau gweithio a’r hyn sy’n eu cymell yn eu geiriau eu hunain. Mae’r wefan yn cynnwys adnodd addysgol cyfoethog hefyd, gan ddarparu deunyddiau, rhaglenni a thraethodau am ddim sy’n trin a thrafod celf gyfoes ac artistiaid y maes.

www.art21.org

Mae’r dudalen Teaching ar wefan art 21 yn cynnig traethodau, geirfa dda a chanllaw i addysgwyr i gyd-fynd â’r rhaglen “Art in the Twenty-First Century” ond mae’n adnodd addysg da iawn am gelf gyfoes ynddo’i hun hefyd.

www.art21.org/teach

Traethawd defnyddiol sy’n trafod rhai o’r elfennau a chwestiynau allweddol sy’n ymwneud ag ymarfer celf gyfoes.

www.art21.org/teach/on-contemporary-art/contemporary-art-in-context