Prifysgol Fetropolitan Abertawe – Cyfathrebu Graffig

Nia Hendy – Brwshys wedi’u Gwneud, Astudiaethau a Strociau wrth wneud marciau

Prif Broject Terfynol Sylfaen Nodedig Cafodd Ganmoliaeth Uchel yng Ngwobrau Rhagoriaeth Sylfaen CBAC 2012
35 o frwshys ac offer lluniadu o waith llaw ynghyd â 2 lyfr